Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚ

Δόθηκε από τον ΟΣΕ σχέδιο ΣΣΕ που αντικαθιστά όλες τις καταργούμενες ΣΣΕ από το 1993 και μετά. Βασικά σημεία του σχεδίου ΣΣΕ είναι:


1.- Οι μισθοί για τους ήδη υπηρετούντες παραμένουν όπως διαμορφώθηκαν μετά και τη μείωση που έγινε από 1/1/2011. Για να παραμείνουν οι μισθοί σε αυτό το ύψος, χορηγείται προσωπική διαφορά, η οποία παραμένει αναλλοίωτη. Π.χ. εργαζόμενος της Μ.Ε. με 30 χρόνια υπηρεσία και 15% οικογενειακό επίδομα που έχει σήμερα μικτές τακτικές αποδοχές 2.077,69€ θα πάρει ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ 1.575,20€, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 156€ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 346,49€. {Οι μικτές αποδοχές που έχει σήμερα και θα έχει με βάση το σχέδιο ΣΣΕ φαίνονται στο εξοφλητικό του Φλεβάρη 2011 στο σημείο ΒΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 20/ ΕΣΣΕ/96)}.

Εάν το άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων υπερβεί τις μικτές τακτικές αποδοχές που ισχύουν σήμερα, τότε θα υπάρξει αρνητική προσωπική διαφορά ώστε οι νέες αποδοχές να μην υπερβούν αυτές που ισχύουν σήμερα.

2.- Καταργούνται όλα τα επιδόματα εκτός του οικογενειακού, του οποίου τα ποσοστά παραμένουν αμετάβλητα και υπολογίζονται στα 1.040€ αντί των 1020,35€ που υπολογίζεται σήμερα και δημιουργείται το νέο επίδομα «θέσης διοίκησης» το οποίο χωρίζεται σε 5 κλιμάκια (3%, 10%, 15%, 20%, και 25%) υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του κάθε εργαζόμενου. Ο αριθμός των θέσεων και η βαρύτητα της κάθε θέσης με βάση την οποία θα καθορίζεται και το ύψος του επιδόματος, θα καθοριστούν από τη Διοίκηση του ΟΣΕ. Επιτρέπεται βαθμοφόροι με τον ίδιο βαθμό να παίρνουν διαφορετικό ύψος επιδόματος αφού όλες οι θέσεις δεν έχουν την ίδια «βαρύτητα». Εάν ο εργαζόμενος του παραπάνω παραδείγματος λάβει επίδομα θέσης διοίκησης 3% δηλαδή 47,26€, τότε το ποσό αυτό θα του αφαιρεθεί από το ποσό της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι νέες μικτές τακτικές αποδοχές να μην υπερβούν τα 2.077,69€.

Παραμένει το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 10% και διδακτορικού 20% υπολογιζόμενα στο βασικό μισθό της ΠΕ4 ή ΠΕ5. Το ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος από το επίδομα αυτό θα αφαιρείται επίσης από την προσωπική διαφορά. Παραμένει επίσης το επικίνδυνο – ανθυγιεινό και συμφωνείται να γίνει μεταγενέστερα (δηλαδή στο αόριστο μέλλον) διαπραγμάτευση για τον καθορισμό των θέσεων (όχι των ειδικοτήτων) που θα δικαιούνται το επίδομα. Όταν υπάρξει συμφωνία, το ποσό που θα προκύπτει θα καταλογίζεται στην προσωπική διαφορά και θα αφαιρείται από αυτήν. Δηλαδή αν ο εργαζόμενος του αρχικού παραδείγματος πάρει επικίνδυνο – ανθυγιεινό 100€, τότε η προσωπική διαφορά θα μειωθεί αντίστοιχα ώστε οι νέες τακτικές να μην υπερβούν τα 2.077,,69€. Άρα για τους ήδη υπηρετούντες και η χορήγηση επικίνδυνου – ανθυγιεινού που ΘΑ γίνει κάποτε θα είναι δώρο – άδωρο.

Δημιουργείται νέα αποζημίωση μηχανοδηγών ,σε 2 κατηγορίες. Στους ενεργούς μηχανοδηγούς 1 που ανήκουν όσοι κάνουν 7.100 χλμ. το μήνα και θα παίρνουν μικτά 150€ ως δευτερεύουσες απολαβές και στους ενεργούς μηχανοδηγούς 2 που θα ανήκουν όσοι κάνουν από 6.100 – 7.100 χλμ. το μήνα και θα παίρνουν μικτά 75€. Οι παροπλισμένοι μηχανοδηγοί που θα κάνουν 0 – 6.099 χλμ. το μήνα δεν θα παίρνουν την αποζημίωση.

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,

Η προτεινόμενη ΣΣΕ δεν πρέπει να εγκριθεί από την ΠΟΣ, τα σωματεία και τους σιδηροδρομικούς για τους παρακάτω λόγους.

1.- Δεν δίνει ούτε 1 € παραπάνω στις μικτές τακτικές αποδοχές που έχουμε σήμερα. Έτσι καλούμαστε να συμφωνήσουμε σε μια ΣΣΕ που δίνει ΤΙΠΟΤΑ ενώ παίρνει πολλά.

2.- Χωρίζει τους εργαζόμενους σε εργαζόμενους προσληφθέντες μέχρι τις 31/12/2010 και σε εργαζόμενους προσληφθέντες από 1/1/2011 που θα έχουν αποδοχές μικρότερες απ΄αυτές του ιδιωτικού τομέα. Έτσι με την υπογραφή μας θα υλοποιηθεί νωρίς νωρίς η πρόβλεψη του μνημονίου 4, οι μισθοί του Δημοσίου – ΔΕΚΟ να προσαρμοστούν με τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα.

3.- Η ψήφιση της ΣΣΕ σημαίνει επικύρωση, προσυπογραφή, συμφωνία στους νόμους που κατήργησαν τα δώρα, μείωσαν τους ονομαστικούς μισθούς και τις συντάξεις 20 – 30% και μείωσαν το εφάπαξ το λιγότερο 15%. Επέβαλλαν επ΄αόριστο πάγωμα των ήδη κουτσουρεμένων μισθών προσθέτοντας έτσι, μόνο το 2010-2011 άλλη μια μείωση κατά 10% των πραγματικών αποδοχών. Επιβάλλουν κατάργηση του 8ωρου, ελαστικοποίηση διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τελικά μεσαιωνικούς κανονισμούς.

4.- Η ψήφιση της ΣΣΕ σημαίνει επικύρωση του κατάπτυστου νόμου για τον ΟΣΕ που καταργεί τα 2/3 του δικτύου και τα μισά δρομολόγια, ξεπουλάει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την ακίνητη περιουσία, την επισκευή – συντήρηση τροχαίου υλικού και γραμμής. Που διώχνει κακήν κακώς 2.500 εργαζόμενους, καταργεί το λιγότερο 5.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα του 1,2 εκατ. ανέργων.

5.- Η ψήφιση της ΣΣΕ θα είναι η πρώτη που θα υπογραφείς σε ΔΕΚΟ και θα μας οδηγήσει σε απομόνωση από τους άλλους εργαζόμενους, αφού θα είμαστε οι πρώτοι που θα επικυρώσουμε όλα τα αίσχη που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε βάρος των εργαζομένων. Η χλεύη θα είναι αναπόφευκτη.

Εδώ θέλουμε να θυμίσουμε την πριν 5 χρόνια τακτική της Ομοσπονδίας ΟΤΕ που με «τυράκι» την εθελούσια, ψήφισαν μεσαιωνικούς κανονισμούς και το διαχωρισμό των εργαζομένων σε παλιούς και νέους. Έτσι οδήγησαν την πανίσχυρη Ομοσπονδία ΟΤΕ σε πλήρη ανυποληψία και σήμερα ο ΟΤΕ απολύει 150 εργαζόμενους βασιζόμενος ακριβώς στους κανονισμούς που τότε ψήφισε η Ομοσπονδία τους.

Κυκλοφορούν διαρροές ότι αν δεν ψηφιστεί η προτεινόμενη ΣΣΕ και η κυβέρνηση νομοθετήσει, οι μισθοί θα μειωθούν κατά 10% επιπλέον. Αν αυτό το σενάριο έχει βάση, τότε έχουμε ένα επιπλέον λόγο να απορρίψουμε και τη σύμβαση τους και τον εκβιασμό που αρμόζει μόνο σε συναλλαγές υποκόσμου και δεν έχει καμία σχέση με το δημοκρατικό διάλογο και την δημοκρατική ελεύθερη συλλογική διαπραγμάτευση.

Συναδέλφωσες-συνάδελφοι,

Η «επιτυχία» της κυβέρνησης στις Βρυξέλλες φέρνει και νέες επιθέσεις στη δημόσια περιουσία, στους μισθούς και στις συντάξεις για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να μειωθεί το χρέος στο 60% του ΑΕΠ. Οι αποφάσεις που προσυπέγραψε ο «τροπαιούχος» πρωθυπουργός είναι τόσο δυσμενείς που ακόμη και το κανάλι της κυβερνητικής προπαγάνδας MEGA πληροφόρησε ότι είναι «τα δώρα της Ε.Ε. είναι θηλιά για τους εργαζόμενους».

Έχοντας νοιώσει μέχρι τώρα τη σκληρή ταξική κυβερνητική επίθεση και μπροστά σε νέα σκληρότερη επίθεση, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προσυπογράψουμε ΣΣΕ δίνοντας δικαίωμα στα κυβερνητικά παπαγαλάκια να μιλούν για τη συναίνεση και την εργασιακή ειρήνη των σιδηροδρομικών.

Χρέος των σιδηροδρομικών και των συνδικάτων είναι, η ενίσχυση του πολιτικού – συνδικαλιστικού αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολίτικης της. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Αυτή είναι η μόνη θετική διέξοδος αν δεν θέλουμε σύντομα, να ξανασυζητάμε τι θα ξαναπάρουν από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δικαιώματα μας.

ΑΘΗΝΑ 15/3/2011

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΣ ΣΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου